Fotogalerie

Týden s knihou " S písmenky za hmyzákem "

Jak naše mateřská škola rozvíjí u dětí předčtenářskou gramotnost? Hlavně prožitkem !!!!! Každá třída si připravila pro děti zajímavé aktivity na téma HMYZ, a to i ve spolupráci s rodiči, kterým tímto děkujeme za pomoc a ochotu podpořit naše záměry. Malou ochutnávkou pořízených fotografií se s Vámi podělíme o krásné zážitky z dopoledních činností dětí.