Novinky

Bruslařská školičky, 2019

31. Březen 2019

Již se stalo tradicí, že počátkem každého roku děti předškolního věku absolvují kurz bruslení. Děti se pod vedením zkušených trenérů učí zvládat zprvu nelehký pohyb na úzkých nožích svých malých brusliček. Během deseti hodinových lekcí si děti postupně osvojují bruslařské dovednosti. S využitím různých her, jako například projíždění pod překážkami, sbírání míčků po ledové ploše, zvládání jízdy na jedné noze nebo hra na vlka a ovečky se u dětí postupně zlepšuje koordinace a jistota pohybů, což nepochybně prospívá zdravému fyzickému i duševnímu vývoji dětí předškolního věku. Rozvíjí se u dětí také láska ke sportu.