Novinky

Covid -19 ,,Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření MŠ,, - VYPLŇUJE rodič - pobírající ošetřovné

29. Březen 2020

Vážení rodiče, posílám Vám tiskopis k Vašemu vyplnění - naleznete ho v sekce INFORMACE - Dokumenty MŠ formulář ,,Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení,, = po vyplnění a odevzdání Vašemu zaměstnavateli slouží jako lístek na peníze. ,,ELEKTRONICKÉ,, vyplnění formuláře najdete v odkaze viz níže... Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 [dle § 4 odst. 3 zákona č. xxx/2020 Sb. ve spojení s § 110 odst. 2 a 3 zákona č. 187/2006 Sb.]. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá příslušné OSSZ. Tiskopis je k dispozici na i webových stránkách ČSSZ (ePortál ČSSZ) k vyplnění v elektronické podobě a vytištění nebo ke stažení k ručnímu vyplnění. dále viz https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz dále webové stránky ČSSZ - AKTUALITY i webové stránky MPSV - Informace ke koronaviru