Novinky

DOKUMENTY pro rodiče dětí přijatých k PV od školního roku 2020/2021

12. Červen 2020

Vážení rodiče. Prosím o vyplnění dokumentů, které budou součástí dokumentace dítě. Vyplněné a oběma rodiči PODEPSANÉ dokumenty, přineste do MŠ Štěpánov ( v týdnu 22.6.-26.6.2020 ). Dokumenty můžete vhodit v ZALEPENÉ obálce do hnědé schránky, která je na plotě naší MŠ u vstupní brány. DOKUMENTY najdete v sekci ,,Pro rodiče ,, 1. ŠKOLNÍ matrika dítěte ; 2. ZMOCNĚNÍ k odvádění dítěte ; 3. PŘIHLÁŠKU ke školnímu stravování ; 4. INFORMOVANÝ souhlas .