Novinky

!!!!!!!!!! Důležité !!!!!!!!!!!!! ZMĚNA prázdninového provozu MŠ ve VM k 30.4.2020

06. Květen 2020

Vážení rodiče, tímto Vám oznamuji ZMĚNU prázdninového provozu MŠ ve VM 2020. ÚPRAVENÝ přehled PP MŠ ve VM k 30.4.2020 najdete v sekci INFORMACE - Zápis do MŠ. Na základě naší telefonické dohody Vás ještě jednou žádám o zvážení ,, nezbytné potřeby,, k přihlášení dítěte k prázdninovému provozu do jiné MŠ ve VM. Tento ,,Rozpis PP,, byl upraven po projednání se zřizovatelem MŠ ve VM (některé úpravy, rekonstrukce ve školách byly zrušeny, přesunuty ….). Zároveň vzhledem k situaci, kdy měly MŠ ve VM přerušené provozy z důvodu Covid -19 Vám nabízíme tento UPRAVENÝ rozpis PP, který pokrývá z velké části letní prázdniny. Prázdninový provoz je nabízen převážně zaměstnaným rodičům, děkuji ještě jednou za pochopení. Snažili jsme se Vám ulehčit vzniklou situaci, která nás všechny nemile - nečekaně zaskočila (Covid - 19). Žádosti k prázdninovému provozu Vám budou k dispozici ( výjimečně ) na našich webových stránkách od 21.5.2020. PROSÍM o vyplnění ,,Žádosti k prázdninovému provozu na JINOU MŠ ve VM,, kam chcete dítě přihlásit. Vyplněnou a Vámi podepsanou ,,Žádost …. ,, mně předejte k podpisu ( bez mého podpisu a razítka školy Vám ,,Žádost.... ,, jiná ředitelka MŠ ve VM NEPŘEVEZME. Budu Vám k dispozici 27.5.2020 a 28.5.2020 od 10h. do 14h v ředitelně MŠ. Děti, které budou docházet do MŠ v květnu 2020 ( vyplněnou žádost můžete nechat u p. učitelek při předání dítěte ve třídě ). P. učitelky mně Žádost …. předloží k mému potvrzení a podpisu ….a při převzetí dítěte Vám Žádost předají. Ve dnech 1.6. - 3.6.2020 cca od 8h do 15h si Žádost k prázdninovému provozu podáte SAMI v jiné MŠ ve VM ( MŠ Vyhlídka popř. MŠ Kraiczova ) - prosím, sledujte i webové stránky jiné MŠ ve VM, kam si Žádost podáte ( případné upřesnění organizace zápisu dítěte k prázdninovému provozu na jinou MŠ 2020 ).