Novinky

INFO k provozu MŠ od 22.11.2021 a INFO k PŘERUŠENÍ provozu MŠ o vánočních prázdninách od 27.12. do 31.12.2021

19. Listopad 2021

Vážení rodiče, oznamuji Vám tímto, že MŠ Štěpánov bude od 22.11.2021 zajišťovat provoz ve všech třídách. I o tomto víkendu probíhá ozonizace tříd. Vracíme se pomalu opět do ,, NORMÁLU ,, , i když určité OMEZENÍ určitě očekávejte. Pro děti připravujeme v prosinci školní akci např. ,,Mikuláše v MŠ ,, ; ,, Ježíšek ve třídě ,, ,a to v dopoledních hodinách. Datum konání Vám sdělíme včas na nástěnkách v dětských šatnách u každé třídy. Dětem budou zakoupeny mikulášské balíčky. Od ,, Ježíška ,, dostanou dárečky do tříd, které jsme dětem zakoupili z prostředků od rodičů ,, SPOLEK rodičů při MŠ ,, . Děkujeme, že jste MŠ darovali finance, které využijeme ve prospěch Vašich dětí. Třída Čmeláčků a Tygříků zapojila ,, předškoláky ,, do republikové - předmatematické soutěže s názvem ,, Úkoly čmeldy Pepíka ,, . Do závěrečného 3. kola postupují 3 děti z naší MŠ, jako jediní z Valašského Meziříčí. Rodiče těchto dětí budeme informovat o termínu a způsobu zapojení do 3. závěrečného kola ( pravděpodobně jaro 2022 ). Závěrečné kolo by mělo probíhat mimo naší MŠ nejspíš v Uherském Hradišti za účasti i rodičů těchto dětí, pokud situace v naší republice dovolí organizovat hromadné akce,.... Vánoční besídky pro rodiče a dílničky s rodiči ve třídách letos organizovat nebudeme z důvodu aktuální NEPŘÍZNIVÉ epidemiologické situaci. Chci Vás informovat, že mám hlášené ,, karantény některých dětí ,, ALE od 22.11.2021 nemá již žádná třída vyhlášenou karanténu k aktuálnímu dni, hodině, kdy Vám píšu tyto informace. **************** Děkuji Vám tímto za spolupráci se mnou a TĚŠÍM se na brzkou shledanou . **************** PROSÍM, mějte i nadále na paměti, že do MŠ mohou chodit ,, ZDRAVÉ děti - bez rýmy, kašle a jiných virových, bakteriálních příznaků ,, . V případě těchto projevů u dítěte zjistěných v MŠ během dne, Vás budeme kontaktovat a žádat o vyzvednutí dítěte z kolektivu. Jde nám o zachování PROVOZU MŠ bez nepříjemných omezení, jak pro Vás , Vaše děti , tak i pro nás zaměstnance MŠ . 22.11.2021 třída Tygříci - děti mají Školku v pohybu. Úterý - logopedická péče v MŠ - Tygříci. Středa - logopedická péče v MŠ - Čmeláci. ***************** info - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY ********************** Od 27.12. do 31.12.2021 ( 5 pracovních dnů ) v době vánočních prázdnin bude MŠ UZAVŘENA - provoz MŠ bude PŘERUŠEN. V tyto svátky zajistím ozonizaci všech tříd a jiných místností v MŠ. O přerušení provozu MŠ budu informovat i zřizovatele MŠ . Na docházku dítěte do MŠ o vánočních prázdninách dne 23.12.2021 ( čtvrtek ) se Vás budeme ptát - průzkum. V době ,, prázdnin ,, NEMAJÍ děti s povinným předškolním vzděláváním POVINNOST docházky do MŠ. Děkuji Vám za pochopení. lic. Kývalová Iveta, řš reditelka@ms-stepanov.cz