Novinky

ORGANIZACE zápisu dětí do MŠ od školního roku 2021/2022

04. Duben 2021

S ohledem na mimořádná opatření vlády, v souladu s právními předpisy a v dohodě se zřizovatelem MŠ se uskuteční zápisy dětí do MŠ ve dnech od 11.5.2021 do 14.5.2021, a to BEZKONTAKTNĚ. V sekci INFORMACE ,, Zápis do MŠ ,, si můžete stáhnout formulář ŽÁDOSTI a POTVRZENÍ lékaře o očkování dítěte. ************************ K ZÁPISU je třeba doložit :  originál Žádosti o přijetí dítěte k PV,  originál Potvrzení lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost ( očkování ) ,  kopii rodného listu dítěte ,  kopii oprávnění pobývat na území ČR více jak 90dní, a to u dětí občanů EU a třetích zemí, kteří pobývají na území České republiky a místo pobytu mají hlášeno na území obce – Valašské Meziříčí , POZNÁMKA - pokud dítě nemá místo trvalého pobytu na území města Valašského Meziříčí ,, Školský obvod I. ,, ale jen bydliště – rodič tuto skutečnost doloží na výzvu ředitelky školy ( např. nájemní smlouvou, aj. dokumentem, kde se uvádí bydliště Valašské Meziříčí jako adresa bydliště rodiče dítěte ) ************************* ZPŮSOB doručení dokumentů MŠ - ,,zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání,, :  doručení prostřednictvím datové schránky ID : pqcaya9 nebo  doručení prostřednictvím české pošty pozn. ZÁPIS adresa : MŠ Štěpánov, Šafaříkova 658, Valašské Meziříčí 75701 nebo  vhozením žádosti v zalepené obálce do schránky MŠ Štěpánov pozn. ZÁPIS ( poštovní schránka, která je umístěna na vstupní bráně do MŠ s nápisem ,,ZÁPIS,, ) *************************** Email MŠ !!! info@ms-stepanov.cz Doručení ,,Žádosti o přijetí dítěte k PV,, prostřednictvím emailu NELZE považovat jako originál, proto volte způsob doručení dokumentů ( ŽÁDOSTI + POTVRZENÍ lékaře ) viz výše. Možnost nahlédnutí do spisu / DNE : 20.5.2021 HODINA : od 9h do 12h MÍSTO : MŠ Štěpánov - po předchozí dohodě s ředitelkou školy. ******************************************************************************************************************* Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria: ******************************************************************************************************************* KRITERIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 1.) VĚK dítěte 5 let a více dosažených k 31.08.2021 ********************** počet bodů 20 ;****** 4 roky dosažených k 31.08.2021 ********************** počet bodů 15 ;****** 3 roky dosažených k 31.08.2021 ********************** počet bodů 10 ;****** 2 roky dosažených k 31.08.2021 ********************** počet bodů 2 ;******* 2.) TRVALÝ POBYT nebo BYDLIŠTĚ dítěte na celém území města Valašského Meziříčí - Školský obvod 1 ************************ počet bodů 20 ; 3.) Bydliště dítěte na celém území města Valašského Meziříčí - Školský obvod 1 Týká se i dětí občanů EU a třetích zemí, kteří pobývají na území České republiky a místo pobytu mají hlášeno na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní (blíže ustanovení § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění). ************************ počet bodů 20 ;******* 4.) Trvalý pobyt nebo bydliště dítěte MIMO celé území města Valašského Meziříčí tj. mimo Školský obvod 1 ************************ počet bodů 0 ;******** 5.) SOUROZENEC dítěte, který se vzdělává v MŠ Štěpánov i ve školním roce 2021/2022 ( pomocné kritérium ) ************************ počet bodů 1 ;******** V PÁTEK 28.5.2021 BUDE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ ŠTĚPÁNOV VYVĚŠEN SEZNAM REGISTRAČNÁCH ČÍSEL - seznam dětí PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022. Registrační číslo pod kterým bude dítě vedeno ve správním řízení Vám bude sděleno telefonicky od 17.5.2021 do 18.5.2021 vedením MŠ Štěpánov. Pokud by se nám s Vámi nepodařilo telefonicky spojit, PROSÍM, volejte vedení MŠ na čísle / 571 632 671 .