Novinky

Prázdninový provoz MŠ Štěpánov 2019

11. Březen 2019

Vážení rodiče. V sekci INFORMACE - " Úřední deska " najdete - Rozpis provozu MŠ ve VM o letních prázdninách (červenec - srpen 2019). Tímto Vás chci informovat o mimořádné situaci uzavření více MŠ ve VM v měsíci červenci a srpnu 2019, a to z důvodu investičních akcí - rekonstrukcí a nutných oprav, které vyžadují z hlediska jejich rozsahu uzavření některých MŠ na celé letní prázdniny. Upozorňuji, že jde o výjimečnost, kdy k prázdninovému provozu bude ředitelka MŠ Štěpánov přijímat pouze - PŘEDNOSTNĚ děti zaměstnaných rodičů. Velmi Vás žádám o pochopení této výjimečné situace a prosím o Vaši pomoc při zajištěni dostatečného počtu volných míst pro děti o letních prázdninách v naší MŠ. MŠ Štěpánov - průzkum na prázdninový provoz pro SVÉ děti (zaměstnaných rodičů) bude zjišťovat od 13.5. do 24.5.2019 ve třídách. Děti, které nebudou nahlášení k prázdninovému provozu do 24.5.2019 - budou osvobozeni od platby úplaty za předškolní vzdělávání. Postup k podání ,, ŽÁDOSTI o přijetí dítěte k prázdninovému provozu na jinou MŠ ve VM,, : - kmenová MŠ - ředitelství MŠ Vám dá k dispozici tiskopis ,, Žádost....,, ( cca květen 2019 ) - rodiče ji vyplní a podepíší - vyplněnou a podepsanou Žádost …… předložíte ředitelce MŠ (ředitelství Vaší kmenové MŠ) prostřednictvím učitelek ve třídách - podepsanou ,, Žádost....,, od ředitelky MŠ si PODÁVÁTE SAMI na jinou MŠ ve VM...… (bližší info webové stránky MŠ popř. ředitelství MŠ). INFORMACE k termínu k podání ,,Žádosti o přijetí dítěte k PRÁZDNINOVÉMU provozu …… MŠ ve VM ,, MŠ ŠTĚPÁNOV - rodič jiné MŠ podá ,,Žádost...…,, osobně Termín : 27., 28., 29.5.2019 (pondělí, úterý, středa) Hodina : od 8h do 15h Místo : kancelář MŠ Štěpánov (dolní budova MŠ - zvonek) u paní Bc. Jitky Šulákové email : info@ms-stepanov.cz Děkuji za pochopení. Kývalová Iveta, řš