Novinky

VÝSLEDEK přijímacího řízení - Žádostí dětí k prazdninovému provozu. VŠEM Žádostem podaným k 3.6.2020 se VYHOVUJE. INFORMACE pro rodiče, kteří přihlašují děti do naší MŠ k prázdninovému provozu od 1.7. - 24.7.2020

28. Květen 2020

Vážení rodiče, prosím, vyplněné a podepsané Žádosti o přijetí dítěte k PV na prázdninový provoz - vhoďte do schránky, která je na plotě u vstupní brány - MŠ Štěpánov. Na našich webových stránkách v sekci ,, PRO RODIČE ,, si stáhněte formuláře : 1) 2020, PŘIHLÁŠKU ke školnímu stravování ; 2) 2020, ZMOCNĚNÍ k odvádění dítěte z MŠ ; 3) 2020, ČESTNÉ prohlášení rodiče o zdravotní způsobilosti dítěte ; 4) 2020, ŠKOLNÍ matrika - dítě, prázdninový provoz . PROSÍM, vyplněné formuláře ad 1 ) až ad 4 ) vyplňte a přineste s sebou první den, kdy k nám přivedete dítě k prázdninovému provozu. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PRÁZDNINOVÝ provoz MŠ Štěpánov od 6:30h. do 16h. Důvod: NESPOJOVÁNÍ tříd.