Novinky

Žádost o přijetí dítěte k prázdninovému provozu MŠ ve VM 2020

20. Květen 2020

Vážení rodiče, formulář ,,Žádost k PP,, najdete ke stažení v sekci Informace ZÁPIS k PP. ( 2020, žádost k PP ) PROSÍM : 1. Žádost k PP vyplňte, podepište a předejte p. učitelkám, které mně Žádost k PP předají k potvrzení a podpisu ( do 29.5.2020 ). 2. Vyplněnou a podepsanou od ředitelky školy Vám p. učitelky předají. 3. Žádost k PP si rodiče podávají sami na příslušnou MŠ ve VM. 4. Zápis k prázdninovému provozu probíhá ve dnech 1.6. - 3.6.2020 od 8h do 15h