Novinky

ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání od nového školního roku 2019/2020

02. Duben 2019

Oznámení ředitelky MŠ Štěpánov dne : 14.5.2019 ; hodina : od 8h do 15h ; místo : dolní budova MŠ, ředitelna MŠ ; bude probíhat ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020. ZÁPIS (podání žádosti) dne 14.5.2019 je URČEN dětem, které k 31.12.2019 dosáhnou 3 roky a dětem starším. ! POZOR ! Předškolní vzdělávání je POVINNÉ pro děti v posledním roce před nástupem k povinné školní docházce do základní školy. "Žádost dítěte o přijetí k předškolnímu vzdělávání " bude k dispozici na webových stránkách MŠ : Sekce " Informace – Zápis do MŠ " od 15.4.2019. K zápisu s sebou přineste : * vyplněnou žádost s podpisem zákonného zástupce dítěte ; * rodný list dítěte ; * občanský průkaz zákonného zástupce dítěte ; * potvrzení od lékaře o očkování dítěte (formulář bude součástí žádosti) ; * souhlas zákonného zástupce - vyplněný a podepsaný (formulář v sekci Informace, Zápis do MŠ) * popř. jinou zprávu – rozhodnutí - dokument, který by mohl mít vliv na průběh vzdělávání ( např. Doporučení školského poradenského zařízení,..) Dítě, které od 1.1.2020 do 31.8.2020 dovrší 3 roky věku - informace ohledně možnosti podání žádosti (přijetí) tohoto dítěte k předškolnímu vzdělávání podává ředitelka MŠ, a to prostřednictvím emailu MŠ, telefonicky.