Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Novinky

3арахування дітей до дитячого садка školní rok 2023-2024 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ,, LEX UKRAJINA ,,

19. Duben 2023

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ od ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) VE ZNĚNÍ NOVELY Č. 20/2023 SB.
 
Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Valašské Meziříčí, Štěpánov 658, okres Vsetín, příspěvková organizace (dále jen "MŠ") stanovuje termín konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) ve znění novely č.20/2023 Sb. od školního roku 2023– 2024.
 
Termín konání: 1. 6. 2023
Místo: ředitelna MŠ: 8:00 – 12:00 hodin 
Nahlédnutí do spisu: 2. 6. 2023 v čase 10:00-11:00 hodin (ředitelna MŠ Štěpánov).

Tento ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS se vztahuje výlučně na cizince:
• kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;
• kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení :

* přijaté děti jejich registrační čísla budou zveřejněny na webové stránce MŠ ( www.ms-stepanov.cz )  ,, Zápis do MŠ ,, LEX Ukrajina ,,  zveřejněno - vyvěšeno dne 6.6.2023 

* nepřijaté děti - Rozhodnotí o nepřijeti dítěte k předškolnímu vzdělávání  - předáno osobně do vlastních rukou  dne 6.6.2023 , od 10h do 13h , MŠ Štěpánov


Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy bude postupováno podle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ,,.

 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může podat:
• zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec);
• zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona).


Dokumenty nutné k zápisu:
ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ;                                                                           ( formulář viz. oranžová sekce INFORMACE - složka Žádost do MŠ - dokument ŽÁDOST LEX Ukrajina ) včetně POTVRZENÍ - vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte ; Tato povinnost - ,, očkování ,, se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání plní děti narozené 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018;
• vízový doklad dítěte;
• doklad o místě pobytu pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
• doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.