Tygříci

Organizace dne

Uspořádání režimu dne je flexibilní tak, aby umožňovalo organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuálnímu dění v mateřské škole.

Scházení dětí

Scházení dětí do 8:15 hod. Pozdější příchody dítěte do MŠ je třeba nahlásit třídní učitelce den předem nebo sms zprávou – třídní mobil 702 008 815.

Provoz MŠ

Provoz MŠ je od 6:00 hod. do 16:30 hod.

Vstup do MŠ pomocí čipů

MŠ má zabezpečovací elektronický systém.

Čas Uspořádání režimu dne je flexibilní tak, aby umožňovalo organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuálnímu dění v mateřské škole.
6:30h - 9:30h Hry, spontánní aktivity dětí, individuální a skupinové činnosti, didakticky cílené činnosti, pohybové aktivity dětí.
8:30h - cca 8:45h Dopolední svačina, hygiena.
9:30h - 11:30h Příprava na pobyt venku, pobyt venku, převlékání, hygiena, příprava na oběd.
11:30h - cca 12:00h Oběd, hygiena, příprava na polední klid.
12:00h - cca 14:00h Polední klid, spánek dětí, pro děti s nižší potřebou spánku klidové aktivity dětí ve třídě.
14:00h - 15:45h Odpolední svačina, odpolední spontánní hry a aktivity dětí, pobyt na školní zahradě v případě příznivého počasí.
15:45h se děti z ostatních tříd převádějí, zpravidla do třídy ČMELÁKŮ (1. poschodí vpravo).

Seznam fotogalerií


Novinky

3 Zář 2018
TYGŘÍCI školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti, vítáme Vás v novém školním roce. Těší se na Vás paní učitelka Bc. Liba Musilová, lic. Kristýna Domitrová, Šárka Ovčáčíková, asistent pedagoga a nerozlučný kamarád "TYGŘÍK".

9 Zář 2020
ROUŠKY  školní rok 2020/2021

Vážení rodiče. S platností od 10.9.2020 bude možný vstup do budov naší MŠ pouze s pokrývkou dýchacích cest ( nos, ústa ). U každého hlavního vstupu a v šatnách dětí máme dezinfekční přípravky na ruce, připravené k Vašemu použití. - děti a zaměstnanci MŠ nosit roušku v budově nemusí, - Váš pobyt v budově MŠ omezte na dobu nezbytně nutnou, …

10 Pro 2020
Těšíme se z dalšího - velkého úspěchu našeho dítě.

Naše děti jsme zapojily do soutěže ,,POŽÁRNÍ OCHRANA očima dětí z MŠ rok 2020,, . Výkres F. Koláře získal v kategorii mladších dětí do 5ti let krásné 3.místo v okresním kole ; pak sklidil další úspěch v krajském kole pěkné 3.místo a nyní všichni netrpělivě čekáme na výsledek z REPUBLIKOVÉHO kola. ANO, tak daleko postoupil výkres našeho dítěte ze…

18 Pro 2020
Způsob DISTANČNÍHO vzdělávání zajišťující logopedickou péči pro děti s povinným předškolním vzděláváním, odkazy LOGOHRÁTKY

Vážení rodiče, posílám Vám kontakt na paní logopedku, která dochází k nám do MŠ................. email : dasasnajdr@seznam.cz .................. Pokud máte dotazy k logopedické péči v době, kdy Vaše dítě nenavštěvuji MŠ, můžete se na paní logopedku obrátit, a to přes její email. .................. Obecně platí : stále PROCVIČOVAT hlásky (…

26 Úno 2021
Přehled provozu MŠ ve VM , léto 2021

Vážení rodiče, vyvěšuji Vám ,, PŘEHLED provozu MŠ ve VM v době letních prázdnin 2021 ,, . Zatím se s přehledem pouze seznamte. ******** Žádosti k prázdninovému provozu ( pro zájemce o prázdninový provoz MŠ ) se budou podávat na jinou MŠ v ČERVNU, 2021. ******* Žádosti dostanete u nás v MŠ. ******** Děkuji za pochopení. Kývalová Iveta, řš

27 Úno 2021
Informace pro rodiče MŠ Štěpánov - UZAVŘENÍ provozu MŠ Štěpánov od 27.2.2021 do 21.3.2021, info - ošetřovné

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 26.2.2021 č. 200 informuje ředitelství MŠ Štěpánov rodiče o skutečnosti : Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. ,, provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské…

28 Úno 2021
!!!!! AKTUALITA dne 28.2.2021 !!!!!!!!  Nezbytnou péči o děti vybraných profesí zajistí ZŠ Vyhlídka a nově také MŠ Vyhlídka, info - ošetřovné

Vážení rodiče předávám Vám AKTUÁLNÍ informace ze dne 28.2.2021 od zřizovatele MŠ ve VM. ,, Od pondělí 1. března mohou zaměstnanci určených profesí k nezbytné péči o děti předškolního věku ( děti od 2let docházející do mateřských škol popř. jiného předškolního zařízení - např. dětská skupina ) nově využít Mateřskou školu Vyhlídka a pro školáky…

4 Bře 2021
DOPLNĚNÍ informací dne 28.3.2021, Provoz MŠ  OMEZEN - od 1.3.2021 do 11.4.2021

Vážení rodiče. Ve dnech od 1.3.2021 - 5.3.2021;15.3.2021 - 11.4.2021 bude probíhat - Distanční způsob vzdělávání /dále také DzV/, a to pro děti s povinným předškolním vzděláváním ve školním roce 2020/2021 ve spolupráci rodičů dětí s učitelkami ze třídy TYGŘÍKŮ a ČMELÁČKŮ ( dle předem dohodnutých třídních pravidel k zajištění DzV ). ************ …