Třídy

Třídy v naší MŠ

Naše mateřská škola má se 4 heterogenní (smíšené) třídy a 1 třídu předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou.

  • do 4 tříd jsou zařazovány děti od tří do sedmi let
  • do 1 třídy jsou zařazovány děti od pěti do sedmi let

Cílem všech pedagogických pracovníků v naší mateřské škole je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat náročné úkoly v další etapě svého života

Dolní budova

1.třída Myšáčci ( zpravidla od 3 do 5 let )

Hana Janotová
Iveta Kývalová BA

Šárka Ovčačíková

2.třída Čmeláčci ( zpravidla od 3 do 5 let )

Zákopčaníková Nela
Bc. Eva Jeřábková

3.třída Tygříci ( zpravidla od 5 do 6 let, odložená školní docházka )

Bc. Libuše Musilová
Kristýna Domitrová, BA

Horní budova

4.třída Zajíčci ( zpravidla pro děti od 3 do 4,5 let věku, i děti mladší 3 let, nejdříve od 2 let )

Hana Jančálková, ZŘŠ
Lucie Bijová, BA

5.třída Berušky ( zpravidla od 4 do 6 let, odložená školní docházka )

Nikola Bednáriková
Zdenka Kapustová
Monika Hradilová