Zajíčci

Organizace dne

Uspořádání režimu dne je flexibilní tak, aby umožňovalo organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuálnímu dění v mateřské škole.

Scházení dětí

Scházení dětí do 8:15 hod. Pozdější příchody dítěte do MŠ je třeba nahlásit třídní učitelce den předem nebo sms zprávou – třídní mobil 702 008 816.

Provoz MŠ

Provoz MŠ je od 6:00 hod. do 16:30 hod.

Vstup do MŠ pomocí čipů

MŠ má zabezpečovací elektronický systém.

Čas Hodina Uspořádání režimu dne je flexibilní tak, aby umožňovalo organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuálnímu dění v mateřské škole.
6:30h - 9:15h Hry, spontánní aktivity dětí, individuální a skupinové činnosti, didakticky cílené činnosti, pohybové aktivity dětí.
8:30h - cca 8:45h Dopolední svačina, hygiena.
9:15h - 11:15h Příprava na pobyt venku, pobyt venku, převlékání, hygiena, příprava na oběd.
11:15h - cca 12:00h Oběd, hygiena, příprava na polední klid.
12:00h - 14:00h Polední klid, spánek dětí, pro děti s nižší potřebou spánku klidové aktivity dětí ve třídě.
14:00h - 15:45h Odpolední svačina, odpolední spontánní hry a aktivity dětí, pobyt na školní zahradě v případě příznivého počasí.
15:45h se děti z ostatních tříd převádějí, zpravidla do třídy ČMELÁKŮ (1. poschodí vpravo).


Novinky

3 Zář 2018
ZAJÍČCI školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti, vítáme Vás v novém školním roce. Těší se na Vás paní učitelka Hana Jančálková, Lucie Jančíková Dis., chůva Monika Hradilová a nerozlučný kamarád "ZAJÍČEK".

9 Zář 2020
ROUŠKY  školní rok 2020/2021

Vážení rodiče. S platností od 10.9.2020 bude možný vstup do budov naší MŠ pouze s pokrývkou dýchacích cest ( nos, ústa ). U každého hlavního vstupu a v šatnách dětí máme dezinfekční přípravky na ruce, připravené k Vašemu použití. - děti a zaměstnanci MŠ nosit roušku v budově nemusí, - Váš pobyt v budově MŠ omezte na dobu nezbytně nutnou, …

26 Úno 2021
Přehled provozu MŠ ve VM , léto 2021

Vážení rodiče, vyvěšuji Vám ,, PŘEHLED provozu MŠ ve VM v době letních prázdnin 2021 ,, . Zatím se s přehledem pouze seznamte. ******** Žádosti k prázdninovému provozu ( pro zájemce o prázdninový provoz MŠ ) se budou podávat na jinou MŠ v ČERVNU, 2021. ******* Žádosti dostanete u nás v MŠ. ******** Děkuji za pochopení. Kývalová Iveta, řš

27 Úno 2021
Informace pro rodiče MŠ Štěpánov - UZAVŘENÍ provozu MŠ Štěpánov od 27.2.2021 do 21.3.2021, info - ošetřovné

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 26.2.2021 č. 200 informuje ředitelství MŠ Štěpánov rodiče o skutečnosti : Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. ,, provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské…

28 Úno 2021
!!!!! AKTUALITA dne 28.2.2021 !!!!!!!!  Nezbytnou péči o děti vybraných profesí zajistí ZŠ Vyhlídka a nově také MŠ Vyhlídka, info - ošetřovné

Vážení rodiče předávám Vám AKTUÁLNÍ informace ze dne 28.2.2021 od zřizovatele MŠ ve VM. ,, Od pondělí 1. března mohou zaměstnanci určených profesí k nezbytné péči o děti předškolního věku ( děti od 2let docházející do mateřských škol popř. jiného předškolního zařízení - např. dětská skupina ) nově využít Mateřskou školu Vyhlídka a pro školáky…