Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Novinky

Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

07. Duben 2022

Zápis dětí do MŠ Štěpánov pro školní rok 2022 - 2023
 
Zápis dítěte do Mateřské školy Valašské Meziříčí, Štěpánov 658, okres Vsetín, příspěvková organizace                           

DOKUMENTY potřebné k zápisu najdete v sekci INFORMACE - Zápis do MŠ

a.) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b.) Potvrzení lékaře pro děti a dorost​

c.) Kritéria o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Způsob podání žádosti :

* OSOBNĚ dne: 12.5.2022 ; hodina: od 8h do 15h ; místo: ředitelna -  MŠ Štěpánov

* BEZKONTAKTNĚ od 2.5. - do 16.5.2022

- doručení prostřednictvím datové schránky ID : pqcaya9  nebo

- doručení prostřednictvím české pošty pozn. ZÁPIS              

adresa : ŘEDITELSTVÍ MŠ Štěpánov, ulice : Šafaříkova 658, Valašské Meziříčí 75701  

K zápisu je třeba doložit :

*!originál Žádosti o přijetí dítěte k PV,

*!originál Potvrzení lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost ( očkování ) ,

*k nahlédnutí - rodný list dítěte ,

*k nahlédnutí - oprávnění pobývat na území ČR více jak 90dní, a to u dětí občanů EU                              a třetích zemí, kteří pobývají na území České republiky a místo pobytu mají hlášeno na území              obce – Valašské Meziříčí

POKUD dítě nemá místo trvalého pobytu na území města Valašského Meziříčí ,, Školský obvod I. ,,

ale jen bydliště – rodič tuto skutečnost doloží na výzvu ředitelky školy

( např. nájemní smlouvou, aj. dokumentem, kde se uvádí bydliště Valašské Meziříčí jako

adresa bydliště rodiče dítěte )

Žádosti o přijetí dítěte bude přiděleno registrační číslo.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude oznámeno zveřejněním seznamu registračních čísel na přístupném místě v MŠ Štěpánov

*vstupní dolní brána do MŠ 

*hlavní dveře - vstup do dolní budovy MŠ

*webové stránky MŠ v sekci INFORMACE - Zápis do MŠ nejpozději do 31.5.2022 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ bude rodiči předáno do vlastních rukou nebo doručeno prostřednictvím české pošty na adresu uvedenou v Žádosti. 

POVINNÉ předškolní vzdělávání od školního roku 2022/2023 , tj. od 1.9.2022 mají děti narozené do 31.8.2017. 

 

!!!!! INFORMACE pro CIZINCE ,, dítě z UKRAJINY ,, - kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Zájemcům o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude TERMÍN pro podání Žádosti zveřejněn později po projednání se zřizovatelem.

!!!!! Termín pro podání žádosti od 2.5. do 16.5.2022 NENÍ určen pro CIZINCE - děti z Ukrajiny.

Bližší informace - ředitelství MŠ Štěpánov. 

lic. Kývalová Iveta, řš