Novinky

ORGANIZACE prázdninového provozu MŠ Štěpánov, srpen 2021, ZÁJEM nahlásit ve třídách do 21.5.2021 popř. email MŠ Štěpánov

08. Květen 2021

Vážení rodiče, o letních prázdninách červenec - srpen 2021 bude v naší MŠ probíhat REKONSTRUKCE většího rozsahu, a to v DOLNÍ budově : **** 1. ZÁZEMÍ a prostory zaměstnanců školní jídelny ( odpady, sklady, chodby, obklady, dlažby, aj. ) včetně kanceláře účetní školy a prádelny MŠ **** **** 2. DĚTSKÁ umývárna v dolní budově ( odpady, sociální zařízení, obklady, dlažby, aj. ) **** PROVOZ MŠ Štěpánov jsme po dohodě se zřizovatelem nechtěli v době letních prázdnin ZRUŠIT ( ve třídách v horní budově není plánovaná rekonstrukce ). OZNAMUJI Vám a zároveň Vás PROSÍM o zvážení NUTNOSTI využít nabídky prázdninového provozu v naší MŠ v srpnu 2021. V dolní budově budou probíhat práce za provozu MŠ, a to i o některém víkendu, ať se práce a úklid stihne do září 2021. Třídy v horní budově budou k dispozici cca pro 54dětí ( v dohodě s ostatními ředitelkami MŠ ve VM řešíme i ,, pravděpodobnost ,, že nebude možné přijmout dětí z jiným MŠ ve VM, které v měsíci srpnu nenabízejí provoz ) - vše se odvíjí od ,,zájmu,, . V případě velkého zájmu o naší MŠ v době letních prázdnin ( srpen 2021) bude nutný ,, výběr dětí ,, NAPŘ. s přednostním umístěním dětí obou zaměstnaných rodičů, samoživitelů, aj. jak našich, tak cizích dětí. V době letních prázdnin (všech prázdnin ) není zákonná POVINNOST - nárok docházky dětí do MŠ s POVINNÝM předškolním vzděláváním. PROSÍM Vás tímto , nahlaste ve svých třídách Váš zájem o prázdninový provoz v naší MŠ, ale i zájem v jiné MŠ ve VM v červenci, a to ústně nebo i písemně emailem na adresu : info@ms-stepanov. cz předmět : prázdninový provoz, 2021 DO 21.5.2021, prosím co nejdříve. Žádost k prázdninovému provozu na jinou MŠ ve VM si podáváte osobně !!!!!!!!!!!!!!!!od 1.6. do 3.6.2021 - prosím, ne DŘÍV ne POZDĚJI !!!!!!!!!!!!!!!!!! ( bližší informace najdete na webu dané MŠ, určitě si je pročtěte, pokud zvažujete docházku na jinou MŠ ) Žádost na jinou MŠ ve VM Vám dám k dispozici DO TŘÍD od 20.5.2021: a ) vyplníte si údaje v žádosti ; b ) vyplněnou žádost dáme vaší p. učitelce do třídy , která mně Vaši žádost předloží k podpisu ; c ) podepsanou žádost Vám p. učitelka vrátí ; d ) od 1.6. - 3.6.2021 vyplněnou a podepsanou žádost si osobně podáte do Vámi vybrané MŠ ve VM podle rozpisu viz. foto . S žádosti k prázdninovému provozu nemusíte chodit k lékaři. Žádost ,, na prázdninový provoz ,, na naši MŠ Štěpánov nepotřebujete, bude stačit Váš zájem nahlásit Vaší p.uč. do 21.5.2021 popř. na email ( viz výše )